TulPo ohjeistus

Tulpolaiset toimivat seuraavia linjoja kunnioittaen:

  1. Kaikenlainen fyysinen ja henkinen kiusaamisen pitäisi olla vältettävää muutoinkin ja ne ovat ehdottoman vältettäviä TulPolaisten toiminnassa
  2. TulPolaisten ei pidä pyrkiä olemaan toisia parempia, eikä nokittelemaan muita. Jokainen ihminen on arvokas, riippumatta heidän valinnoistaan
  3. Edelliseen kohtaan viitaten, kaikenlainen syrjiminen ja erilaisiin rotu taikka kielellisiin ja uskonnollisiin asioihin puuttuminen on TulPon toiminnassa ehdottoman vältettäviä asioita huolimatta siitä, mitkä ovat omat henkilökohtaiset näkemykset aiheista.
  4. TulPon toiminnassa pyritään parhaaseen mahdolliseen tulevaisuuden polkuun, joten pyrimme olemaan mahdollisimman vähän ympäristöä rasittavia.